Begroting 2019 aangenomen

De VVD is positief gestemd over de eerste begroting van deze raadsperiode. De afspraken tussen de FD en de VVD zijn verwerkt in een collegeprogramma. Extra aandacht is gevraagd voor de krapte op de woningmarkt en het opdrogen van de aantallen bedrijventerreinen. De uitgaven van de jeugdzorg nemen toe, een maatschappelijk probleem, wat we niet alleen op kunnen lossen. Het verbouwproces van het MFA in Alphen wordt door de VVD belangrijk gevonden. Een motie over het breder- en sneller ondersteunen van de buitensportverenigingen is aangenomen Luister hier naar de volledige begroting

https://westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/vergadering/445954/Begroting%2007-11-2018De achterliggende stukken