AVRI, over afval en inzamelen

AVRI - Geen goed verhaal:

Ondanks dat wij altijd voor het behouden van ons huidige systeem hebben gestemd en alternatieven hebben geboden gaat het omgekeerd inzamelen er van komen.

In 2017 lagen de scenario’s voor, we hebben toen al voor het alternatief gekozen als gemeenteraad om de kliko’s te behouden... toen al en daarna altijd tegen het systeem gestemd en de AVRI en de andere 9 gemeenten gewezen op de tekortkomingen en onze bezwaren. Bijvoorbeeld over zwerfafval, mensen die niet goed ter been zijn te ontzien, dumpingen etc.


We hebben in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat we tegen dit systeem zullen blijven stemmen. Het is helaas alleen in Tiel en West Maas en Waal en nergens anders een verkiezingsthema geworden. Het bleef en blijft dus 8 voor, 2 stemmen tegen (WMW en Tiel)  het omgekeerd inzamelen in de regio.


Door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de andere gemeenten,  in maart 2018 was het niet meer te verwachten dat de zij op hun besluiten terug zouden komen. Erg spijtig. 


Daarvoor en daarna is achter de schermen veel gepraat. We hebben als gemeenteraad ook bijvoorbeeld het Staphorster model nog ingebracht als alternatief. Ook dit werd niet overgenomen door de AVRI-gemeenten.


De democratie van het algemeen bestuur van de regio met 8 gemeenten voor en 2 tegen is dan definitief.  Je kunt dan alleen nog uittreden of er het beste van maken... 


Uittreden uit de AVRI samenwerking zorgt voor een grote rekening bij onze gemeente en daardoor ook bij onze inwoners. Omliggende afvalinzamelaars zijn niet persé goedkoper of beter. Uittreden is dus door de hoge kosten geen optie. Wat rest is er het beste van maken, kritisch en duidelijk.


Samengevat.

De West Maas en Waalse VVD was en is tegen het systeem, maar kan geen alternatief scenario meer op tafel leggen. UIttreden is te kostbaar en legt de rekening nog eens extra bij de inwoner. Iets waar we ook niet voor zijn. Wij blijven het dossier meer dan kritisch volgen met oplossingen voor bijvoorbeeld incontinentie materiaal en voor mensen die minder mobiel zijn. Daarnaast komen we met voorstellen om de gemeenschappelijk regeling AVRI te repareren door meer flexibiliteit en maatwerk, waar nodig, in te bouwen. 

Geschiedenis:

2 maart 2017 -> Eerste geluiden dat omgekeerd inzamelen ook in West Maas en Waal ingevoerd kan-gaat worden

3 oktober 2017 -> West Maas en Waal vecht voor grijze kliko

1 februari 2018 West Maas en Waal gemeenteraad biedt weer een alternatief plan aan, dit wordt niet door de andere 8 gemeenten overgenomen https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/nieuwe-poging-om-grijze-kliko-te-houden~a82e4611/

17 mei 2018 Ook de tarieven worden een punt van twist, hier wordt nog een nieuw voorstel voor gemaakt. https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/volle-kliko-in-2019-fors-duurder~a3c9fe50/


22 augustus 2018, het uittreden bij de AVRI wordt besproken, de invoering per 1 januari 2019 loopt door met inloopavonden vanuit de AVRI.