Vonkerplas vullen?

De West Maas en Waalse VVD is tegen het volstorten van de Vonkerplas in Dreumel met grond en materiaal van buiten onze streek. Staatsbosbeheer heeft het initiatief genomen om de Vonkerplas te gebruiken voor natuurontwikkeling, op zich een mooi streven maar daar past volgens ons ook (hoog)waterveiligheid bij en zeker niet het storten van verontreinigd slib. Ook al past dit binnen bepaalde wettelijke kaders; dan wil de West Maas en Waalse VVD dat niet, dit is ook opgenomen in het coalitieakkoord van de FD en VVD. Hergebruik van grond uit streek is onder voorwaarden wel denkbaar.