Algemene verkiezingsfolder GR2018

In de week van 5 maart, valt onze algemene verkiezingsfolder op uw deurmat! In deze folder leest u meer over de visie van de VVD voor West Maas en Waal. Wenst u deze folder digitaal te bekijken, dan kan dit via onderstaande bijlage. 

Na deze algemene verkiezingsfolder, ontvangt u nogmaals een 'dorpenfolder' van ons. Hierin staan onze specifieke speerpunten beschreven voor uw dorp. Zo weet u precies waar wij ons hard voor maken! 

Update: in de folder die huis aan huis is uitgedeeld staat per abuis dat de hondenbelasting reeds helemaal is afgeschaft. De hondenbelasting is wel bijna gehalveerd, de ambitie is om deze af te schaffen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat ze horen! Wij geven u graag een nadere toelichting. Reageren kan per e-mail naar: sbos2004@hotmail.com of telefonisch via 06-53738078.