Update Agri Terreur Maas en Waal

Inmiddels is er duidelijk opgeschaald in communicatie (o.a. via gesprekken met de ZLTO en NFO) en via de gemeentelijke website en Twitter, wat zeer te waarderen is. Goede en regelmatige communicatie is belangrijk en dient als signaalfunctie richting agrarisch ondernemers en ongeruste inwoners. Ook de Raad is inmiddels via een mailing van de portefeuillehouder bijgepraat over deze kwestie. De burgemeester heeft dit adequaat opgepakt. De VVD heeft in de raadsvergadering excuses gemaakt voor de zware bewoordingen aan het adres van de burgemeester. Hier is 1 zinnetje over zichtbaarheid een eigen leven gaan leiden. Het is niet de bedoeling de discussie over de burgemeester te laten gaan maar juist om de agri-terreur te blijven agenderen.

Update n.a.v. vragen VVD inzake ‘agri terreur’

Vrijdag 20 oktober is namens de VVD-fractie aangekondigd: dat tijdens de Raadsvergadering van donderdag 26 oktober a.s. vragen gesteld zouden worden over de vernielingen in de agrarische sector.

De reden hiervoor was dat er tot dan toe, nog nauwelijks algemene communicatie plaatsgevonden had richting bijvoorbeeld de sector als geheel en publieke Whatsapp-groepen en hier wel behoefte aan was.

Wel was de politie actief met bijvoorbeeld huis-aan-huis flyers en contact tussen portefeuillehouder en gedupeerde ondernemers.

Inmiddels is er duidelijk opgeschaald in communicatie (o.a. via gesprekken met de ZLTO en NFO) en via de gemeentelijke website en Twitter, wat zeer te waarderen is. Goede en regelmatige communicatie is belangrijk en dient als signaalfunctie richting agrarisch ondernemers en ongeruste inwoners. Ook de Raad is inmiddels via een mailing van de portefeuillehouder bijgepraat over deze kwestie. De burgemeester heeft dit adequaat opgepakt.

Wat onze fractie betreft, is het door deze verbeterde en bredere communicatie vanuit/via de portefeuillehouder dan ook overbodig geworden alsnog vragen te stellen tijdens de Raadsvergadering en trekken deze dan ook terug, maar houdt wel een vinger aan de pols betreffende ontwikkelingen hierin. Wel zien wij nog een voortrekkersrol voor de gemeente om één of meerdere bijeenkomsten te organiseren voor o.a. bezorgde ondernemers, de sector en belangenverenigingen en horen graag van de burgemeester de toezegging dit te zullen onderzoeken.