Agri terreur Maas en Waal

Gemeenteraadslid Sjoerd Vissers van de VVD West Maas en Waal heeft vragen gesteld aan de burgemeester (portefeuillehouder openbare orde en veiligheid) inzake de diverse vernielingen richting de agrarische sector in de gemeente.

Al maanden houdt het vandalisme richting de agrarische sector de gemoederen in Maas en Waal bezig.

Gemeenteraadslid Sjoerd Vissers van de VVD West Maas en Waal heeft vragen (op 19 oktober) gesteld aan de burgemeester (portefeuillehouder openbare orde en veiligheid) inzake de diverse vernielingen richting de agrarische sector in de gemeente. De vernielingen houden de inwoners en natuurlijk de agrariƫrs zelf bezig, belangrijk is dat goed met betrokken ondernemers wordt gecommuniceerd en dat er voldoende maatregelen worden genomen om de daders op te sporen, nieuwe vernielingen te voorkomen en voor rust en veiligheid te zorgen. Ook escalatie en eigenrichting moeten worden voorkomen.

 De VVD pleit dan ook voor een themabijeenkomst met de sector om issues bespreekbaar te maken, informatie te delen en ongerustheid weg te nemen en ziet hierin een voortrekkersrol voor de gemeente. Daarnaast vraagt de fractie om actieve communicatie richting inwoners en agrarische bedrijven.  Te denken valt bijvoorbeeld aan het opschalen naar meer politie inzet, buurpreventie en cameratoezicht.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 oktober hoopt de VVD antwoorden van de burgemeester te ontvangen.